Общи условия за ползване на www.Sportumo.com

Условия за ползване

С влизането и използването на Sportumo.com, Вие се съгласявате да приемете това споразумение. Също така се съгласявате, че Sportumo.com, неговите служители, директори или друг персонал не носят отговорност за каквито и да е инциденти, увреждания, директни или индиректни наранявания от всякакъв вид, свързани с Вашата тренировка, хранене и ежедневни спортни занимания. По същите причини, вие се съгласявате, че нямате право да подвеждате под отговорност гореспоменатите, sportumo.com или други услуги на Sportumo.com.

Спортумо е създаден, за да помогне на нашите потребители в проследяването на своя здравословен, спортен и фитнес прогрес, в достигането на своите здравословни и спортни цели и във воденето на здравословен начин на живот. Авторите на този уеб сайт предоставят информацията в него само за образователни цели. Информацията в този сайт и в други наши услуги не би трябвало да се използва, като диагноза или медицинско предписание. Преди започване на диета, фитнес програма или спортен режим, моля да се консултирате със съответното медицинско или друго удостоверено лице. Прекратете всяко упражнение, което Ви причинява болка или дискомфорт и се консултирайте с медицински експерт. Авторите на този уеб сайт и цялото негово съдържание, не могат да гарантират на потребителите на Спортумо каквито и да е спортни, здравословни, фитнес или други резултати, включително прогрес с фитнес упражнения или намаляване и покачване на тегло.

С регистрацията си за услугата на Спортумо ("Услуга"), Вие се съгласявате, че сте обвързани с това споразумение ("Споразумение"). Каквито и да е нови възможности, услуги, функции и инструменти, добавяни към текущото състояние на услугата, трябва да се считат също като предмет на това Споразумение. Можете да прегледате последната версия на Споразумението по всяко време, като посетите тази страница. Sportumo.com си запазва правото да обновява и променя Споразумението, като публикува промените на този уеб сайт. Посъветвани сте да проверяване това Споразумение от време на време за обновявания и промени, които могат да Ви касаят.

Спортумо се развива непрекъснато, с цел осигуряването на най-добри резултати за своите потребители. Вие осъзнавате и приемате факта, че вида и начина на работа на Услугата, която Sportumo.com предлага, може да се променя от време на време, без да бъдете уведомявани предварително за това.

Вие разбирате и се съгласявате с това, че ако Sportumo.com изключи достъпа до акаунта Ви, Вие може да нямате възможност да посещавате Услугата, Вашите акаунт данни или други файлове или съдържание, които се съдържат във Вашия акаунт.

В случай, че искате да получите достъп до определени Услуги, може да Ви бъде изискано да предоставите информация за себе си (като идентификация или данни за контакт), като част от регистрационния процес за Услугата. Вие се съгласявате, че всякаква регистрационна информация, която предоставите на Sportumo.com ще бъде вярна, коректна и актуална.

Вие се съгласявате да използвате Услугата само за целите разрешени от (I) това Споразумение и (II) всякакъв приложим закон, наредба или общо приети практики и указания на съответната юрисдикция.

Вие се съгласявате да не достъпвате (или да се опитвате на достъпите) която и да е Услуга, по каквито и да е причини, чрез друго, освен интерфейса на Спортумо, освен ако това не е изрично договорено в отделно споразумение между Вас и Sportumo.com. Вие се съгласявате да не достъпвате (или да се опитвате на достъпите) която и да е Услуга, чрез автоматични методи (включително използването на скриптове или web crawlers).

Вие се съгласявате и разбирате, че Вие сте отговорни за съхраняването на всякакви пароли и информация, свързана акаунтите Ви за достъп до Услугите. Съответно, Вие се съгласявате, че ще бъдете отговорни единствено пред Спортумо за всички действие, които се случват по акаунта Ви. Ако имате съмнение за неоторизиран достъп или използване на пароли за Вашия акаунт, Вие се съгласявате, че ще уведомите Спортумо незабавно на [email protected].

За информация, свързана със защитните практики на данни на Спортумо, моля прочетете страницата Поверителност, намираща се на http://sportumo.com/privacy. Тази политика обяснява как Спортумо третира Вашата лична информация и защитава Вашите данни, когато използвате Услугите. Вие се съгласявате да използвате Вашите данни в съответствие с политиката за поверителност на Спортумо.

Вие разбирате и се съгласявате, че всичката информация и данни в рамките на Услугите (такива като файлове с данни, писан текст, компютърен софтуер, музика, аудио файлове или други звуци, снимки, видео или други изображения) се считат за съдържание на Спорутмо. Вие нямате право да променяте, отдавате под маем, заемате, продавате, разпространявате или създавате производна работа, базирана на съдържанието (цялото или част от него), освен ако не Ви е разрешено изрично в допълнително споразумение.

Вие се съгласявате, че само Вие сте отговорни (и че Sportumo.com няма отговорности към Вас или към други трети лица) за съдържанието, което създавате, предавате или показвате, докато използвате Услугите, както и за последствията от Вашите действия (включително загуби или повреди, свързани със Спортумо).

Вие разбирате и се съгласявате, че Спортумо притежава всички права, права за собственост и интерес за цялото съдържание и Услуги, включително права за интелектуална собственост, които съществуват в съдържанието и Услугите (без значение дали тези права са регистрирани или не и без значение къде по света съществуват).

Освен ако не сте договорили друго в писмена форма до Sportumo.com, нищо от това Споразумение не Ви дава право да използвате което и да е от търговските марки, имена, марки на услугите, лога, домейн имена, търговски облекла или други отличителни черти на марките на Спортумо.

Вие се съгласявате, че не можете да премахвате, скривате или променяте каквито и да е собственически бележки за права (включителност бележки за авторско право или търговски марки), които могат да бъдат прикрепени или съдържащи се в Услугите.

Вие се съгласявате, че докато използвате услугата Спортумо, няма да използвате каквито и да е търговски марки, имена, лога и други на която е и да е компания или организация, по такъв начин, че това да създаде или да се опита да създаде конфликт, свързан със собственика или оторизираните лица за тези марки, имена или лога.

Спортумо Ви дава личен персонален лиценз за използване на софтуера, предоставян от Sportumo.com. Този лиценз е валиден без ограничение в местонахождението и не може да бъде прехвърлян на други трети лица. Също така той Ви дава право да се възползвате от ползите на Услугата, предоставена от Sportumo.com, но само по начина разрешен от това Споразумение.

Вие нямате право (и не можете да възлагате другимо) да копирате, модифицирате, да създавате производна работа, да ползвате метода "reverse engineer", да декомпилирате или да се опитате по друг начин да извлечете сорс кода на софтуера или част от него, освен ако това не е изрично разрешено или се изисква от закона или не сте били изрично оторизиран да извършвате това от Sportumo.com (в писмен вид).

Вие си запазвате правото за собственост, както и други права, които вече притежавате за съдържанието, което публикувате, изпращате или показвате в или чрез Услугите. При публикуване, изпращане или показване на съдържание, Вие давате право на Sportumo.com вечен, неотменим, важащ навсякъде, без допълнителни такси, неексклузивен лиценз да възпроизвежда, адаптира, модифицира, променя, превежда, публикува, изпълнява или показва публично, разпространява каквото и да е съдържание, което Вие публикувате, изпращане или показвате в или чрез Услугите.

Вие се съгласявате, че този лиценз включва правото за Sportumo.com да направи това съдържание достъпно за други фирми, организации или частни лица, с които Sportumo.com има връзка за осигуряването на обединени услуги.

Вие разбирате, че за осъществяването на качествена услуга за потребителите си, Sportumo.com може да (I) предава или прехвърля Вашето съдържание през различни публични мрежи, различни медии и (II) може да прави промени върху Вашето съдържание, така че то да удовлетвори изискванията и условията за използването му в свързани мрежи, устройства, услуги или медия. Вие се съгласявате, че този лиценз дава право на Sportumo.com да извършва тези действия. Вие подтвърждавате на Sportumo.com, че притежавате всички права, власт и право да издадете горния лиценз.

Услугите могат да включват хиперлинкове (връзки) към други уеб сайтове или съдържание или ресурси. Sportumo.com може да няма контрол над някои уеб сайтове или ресурси, които са предоставяни от компании или лица, различни от Sportumo.com. Вие осъзнавате и се съгласявате, че Sportumo.com не носи отговорност за достъпността на който и да е такъв външен уеб сайт или ресурси. Вие осъзнавате и се съгласявате, че Sportumo.com не е отговорна за каквито и да е загуби, повреди или щети, които са станали в следствие на Ваши посещения на такива външни уеб сайтове или ресурси, реклами или други. Sportumo.com не носи отговорност, за загуби, повреди или щети, в следствие на използват от Вас продукт, услуга или дргуо, намерено, чрез реклама в Спортумо.

Всички права за логата, логотипите и търговкските марки, използвани в сайта (под формата на снимки към хранителен продукт, наименование, рецепта или упражнение, фитнес уреди), принадлежат на техните собственици, били те запазени, регистрирани или нерегистрирани от тях.

Вие изрично разбирате и се съгласявате, че използваните от Вас Услуги са предоставят "такива, каквито са" и "както са достъпни". По-специфично Sportumo.com не може да Ви обещае или гарантира, че (I) използването на Услугите ще удовлетвори изискванията Ви; (II) използването на Услугите ще бъде без прекъсвания – времени, от съображения за сигурност или от грешки; (III) всякаква информация стигнала до Вас, като ресултат от Вашето използване на Услугите, ще бъде точна и сигурна; (IV) дефекти и проблеми, свързани с Услугите, ще бъдат отстранявани и коригирани.

Всякакви материали, изтеглени или придобити по друг начин, чрез използването на Услугите става на Ваша отговорност и Ваш риск. Вие и единствено Вие ще бъдете отговорни за каквито и да е щети върху компютърната си система или други устройства, загуба да данни и други, постигнати в резултат от изтеглянето на такъв вид материали.

Никакви съвети или информация, независимо дали са устни или писмени, стигнали до Вас, чрез Услугите на Спортумо, не могат да се считат като гаранция, която не е описана в това Споразумение.

Някои от услугите се поддържат от рекламна дейност и могат да извеждат реклами и промоции. Тези реклами могат да бъдат таргетирани към съдържанието и информацията на уеб сайта. Начинът на възпроизвеждане на реклами от Спортумо, видът им или доразвиването им могато да бъдат променяни, без да бъдете изрично уведомявани за това. Използвайки Спортумо и Услугите, Вие се съгласявате, че Sportumo.com може да поставя рекламни материали в уеб сайтовете си (Услугите).

Условия за създаване на акаунт

Вие трябва да сте най-малко на 18 години, за да използвате тази Услуга.

Вие трябва да предоставите валиен e-mail адрес, както и друга информация, за да можете да завършите процеса на регистрация.

Вие сте отговорни за пазенето на паролата си. Sportumo.com не може и няма да бъде отговорна за каквито и да е загуби и щети, в следствие на това, че не сте успели да запазите сигурно акаунта и паролата си.

Вие не можете да използвате Услугата за каквито и да е нелегални и неоторизирани цели. Не можете да нарушавате законите в своята юрисдикция.

Вие сте отговорни за всички действия и съдържание (данни, графики, снимки, линкове), които са качени в акаунта Ви в Спортумо.

Неспазването или нарушаването на което и да е правило от Условията за ползване ще доведе до незабавно прекратяване на използваните от Вас Услуги.

Общи условия

Запазваме правото си да променяме или прекратим Услугата, по каквато и да е причина, без предизвестие, по всяко време.

Запазваме правото си да откажем достъп до Услугите на някой, по каквато и да е причина, по всяко време.

Вашето използване на Услугите е изцяло на Ваш риск. Услугата се предоставя "такава, каквато е", без гаранции.

Sportumo.com не гарантира, че резултатите, постигнати в резултат от използването на Услугите, ще бъдат точни и надеждни.

Ние можем, но не сме длъжни да премахваме съдържание и акаунти, съдържащи съдържание, които по наша преценка сме сметнали за незаконни, обидни, заплашителни, клеветнически, порнографски или по какъвто и да е начин нарушаващи интелектуалната собственост, както и тези Условия и Споразумение.

Вие разбирате и се съгласявате, че Sportumo.com не може да носи отговорност за дирекни или индиректни щети, загуби от всякакъв вид и други, постигнати посредством използването на Услугата.

Техническа поддръжка се предлага за всички акаунти, само посредством E-mail.

Вие се съгласявате , че няма да разпространявате, няма да правите дубликати, няма да копирате, продавате, препродавате каквато и да е част от Услугата, Услугата или достъпа до Услугата, без изричното писмено съглание на Sportumo.com

Устни или писмени злоупотреби от всякакъв вид ще водят до незабавно прекратяване на акаунта Ви.

Правейки Вашия акаунт и информацията в него публична, Вие се съгласявате да позволите на други да виждат Вашето съдържание.

Sportumo.com не преглежда Вашето съдържание предварително и поради тази причина има право да откаже или да премахне всякакво Съдържание, което е достъпно, чрез Услугата, по свое осмотрение.

Медицинско споразумение

Информацията и съветите свързани с фитнес, спорт, хранене, тренировки и т.н., предоставени от Спортумо са само за образователни цели и не се считат за медицински съвет, предписание или диагноза. Sportumo.com не е медицинска организация. Ние Ви съветваме да потърсите професионални и квалифицирани съвети, преди започването на каквито и да е фитнес или хранителни дейности (програми и диети). Не започвайте диета или фитнес програма с нас, ако Вашият лекар Ви съветва да не го правите. Нашите треньори или друг персонал не могат да Ви дадат медицински съвет или диагноза. Нищо, което сте прочели на този сайт или е достигнало до Вас, посредством Спортумо, не може да се третира като съвет или диагноза. Подобна информация не може да се счита, като заместник на лекарска консултация, оценка или лечение. Този сайт се използва само от здрави възрастни индивидуални лица.

Ставайки член на Спортумо, използвайки Услугата, Вие заявявате, че или (A) всички от следващите твърдения са верни: (I) никой лекар не Ви е информирал, че имате сърдечни заболявания или че трябва да извършвате само физическа дейност, препоръчана от лекар; (II) никога не сте изпотвали болка в гърдите, когато извършвате физическа дейност; (III) не сте имали болка в гърдите през изминалия месец, независимо от физическата Ви актиност; (IV) никога не сте загубвали баланс, заради замайване и никога не сте загубвали съзнание; (V) нямате проблеми с костите или ставите, които да се влошат при промяна във физическата Ви активност; (VI) към този момент нямате предписани лекарства за Вашето кръвно налягане или състояние на сърцето; (VII) Вие, както и никой от близките от семейството Ви нямате минали прояви на високо кръвно налягане; (VIII) не знаете за каквато и да е друга причина, която да Ви попречи да тренирате; или (B) Вашият лекар изрично е удобрил използването на Спортумо от Вас.

Ако сте жена, ставайки член на този сайт, вие заявявате или (A) че не сте бременна, не кръмите и не сте в процес на кърмене или (B) че Вашият лекар изрично е удобрил използването на Спортумо от Вас.

Sportumo.com си запазва правото на откаже или прекрати достъпа Ви до Услугата, в случай, че установи, че имате медицински проблеми.

Вие разбирате, че здравословните, спортните, диетичните и фитнес съвети са чест обект на промяна, заради медицинските проучвания и изследвания в тази сфера. Не може да Ви бъде гарантирано, че Услугата ще отразява последните тенденции, открития и т.н., отнасящите към материалите в Сайта. Препоръчваме Ви да се консултирате със здравен специалист за всякакви въпроси или опасения, които имате относно здравословното си състояние.

©2024 www.Sportumo.com - направи нещо за себе си! Всички праза запазени.